Nenehen razvoj in prilagajanje strankam

Skupaj z našimi strankami nenehno odkrivamo nove rešitve, katere so smiselne in uporabne predvsem za končnega uporabnika, saj so končni uporabniki naš ključni igralec pri razvoju novih izdelkov. Širok krog stalnih odjemalcev od leta 1990 v izdelavi zagotavlja visoko raven kvalitete naše embalaže.

Kontakt

  • 00 386 2 844 35 70
  • info@msk.si
  • Kolodvorska cesta 25, 2310 Slovenska Bistrica
uprava: 07:00 – 15:00
odprema: 07:00 – 13:30
malica: 10:00 – 10:30
Sobota in nedelja – ZAPRTO
Kje smo? Slovenska Bistrica
Kolodvorska cesta 25
2310 Slovenska Bistrica
Centrala: + 386 2 844 35 70
Komerciala: + 386 2 844 35 74
+ 386 2 844 35 75
Top
 

»Kakovost in varovanje okolja«

»Kakovost in varovanje okolja«

Pomembno je, da sta naša sistema kakovosti in ravnanja z okoljem integrirana v celovit sistem, ki je močno orodje za uspešno vodenje in poslovanje družbe. Prav razumevanje in uporaba teh orodij nam omogoča bolj strokovno in produktivno delo v vseh segmentih poslovanja družbe.

Za uspešno izvajanje sistema kakovosti in ravnanja z okoljem je pomemben strokovni kader s področja predelave valovitega kartona, ki je značilen za dejavnost naše družbe v najširšem smislu. Gre za tisto področje, kjer si brez ustreznih standardov, norm in predpisov ni mogoče zamisliti nobene dejavnosti ali izdelka. Vsaj takšnega ne, ki bi uspešno prestal preizkus kontrole kakovosti in ki bi našel kupca na trgu med številnimi konkurenti. Vse to dokazuje, kako pomembno je sistem kakovosti in varstvom okolja nenehno vzdrževati in izpopolnjevati.

Naši številni referenčni poslovni partnerji (kupci in dobavitelji) so temelj za naše samozavestne nastope na slovenskem in tujih trgih ter sejmih in predstavitvah. Poslovno se povezujemo z najuspešnejšimi podjetji doma in tujini.

Pri nas vedno velja načelo, da je kupec partner. Zato pri našem poslovanju dosledno upoštevamo partnerski odnos in na ta način poudarjamo vzajemni interes za visoko kakovost in racionalno izdelavo proizvodov.

Na področju kakovosti smo v cilje kakovosti zapisali, da želimo več kot 80% zadovoljnih kupcev, všečen, kakovosten in okolju prijazen končni proizvod, vsaj tri inovativne predloge zaposlenih v poslovnem letu in vsaj eno obliko izobraževanja na vsakega zaposlenega na leto.

V okoljskih okvirnih in izvedbenih ciljih si zadajamo prednostne naloge pri zaščiti okolja, ki našemu podjetju zagotavljajo nenehno izboljševanje našega odnosa do okolja in razumevanje pomena okoljevarstva pri naših kupcih. Naš cilj je tudi, da odpadke nastale v proizvodnem procesu v čim večji meri preusmerimo v ponovno predelavo. Smo tudi podpisnik pogodbe s Slopak-om.

 

  • V podjetju MSK d.o.o. že nekaj let rešujemo okoljske probleme, ki zahtevajo tudi večje materialne stroške. Z izvajanjem tehničnih ukrepov preprečujemo ali zmanjšujemo onesnaženje v okolju. Z vzpostavitvijo uravnoteženega sistema ravnanja z okoljem pa želimo povečati zaupanje strokovne in ostalih javnosti, ki pogosto ocenjuje proizvodne aktivnosti kot negativni vpliv na okolje.
  • Zavedamo se, da vse naše dejavnosti do okolja niso povsem prijazne, saj so povezane s porabo naravnih virov in vplivajo na okolje. Naša odgovornost do okolja in upoštevanje načel trajnostnega razvoja v poslovni filozofiji nas stalno usmerjata v iskanje vedno boljših tehnoloških rešitev, rešitev pri ravnanju z odpadki, s surovinami, tehnološko vodo in z naravo.
  • Stalno izboljševanje poslovnih procesov z vodenjem integriranega sistema kakovosti in okolja je izhodišče naše poslovne politike, s katero dolgoročno zagotavljamo izpolnjevanje zahtev in večanje zadovoljstva kupcev ter doseganje takšnih poslovnih rezultatov, ki stopnjujejo zaupanje lastnikov in zaposlenih v družbi, njihovo zadovoljstvo ter ohranjanje podobe okolju prijaznega podjetja v javnosti.
  • V naših pisarnah ne nastane veliko odpadkov, saj večina dela poteka v elektronski obliki, vendar smo odločeni in vse odpadke dosledno ločujemo. Zaradi ločenega zbiranja odpadkov smo uvedli posebne koše za papir, različne vrste plastične embalaže, tonerjev in kartuš tiskalnikov, izpraznjenih baterijskih vložkov, žarnic in sijalk ter več drugih odpadkov, ki jih oddajamo na uničenje ali nadaljnjo predelavo.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.