Nenehen razvoj in prilagajanje strankam

Skupaj z našimi strankami nenehno odkrivamo nove rešitve, katere so smiselne in uporabne predvsem za končnega uporabnika, saj so končni uporabniki naš ključni igralec pri razvoju novih izdelkov. Širok krog stalnih odjemalcev od leta 1990 v izdelavi zagotavlja visoko raven kvalitete naše embalaže.

Kontakt

 • 00 386 2 844 35 70
 • info@msk.si
 • Kolodvorska cesta 25, 2310 Slovenska Bistrica
uprava: 07:00 – 15:00
odprema: 07:00 – 13:30
Sobota in nedelja – ZAPRTO
Kje smo? Slovenska Bistrica
Kolodvorska cesta 25
2310 Slovenska Bistrica
Centrala: + 386 2 844 35 70
Komerciala: + 386 2 844 35 74
+ 386 2 844 35 75
Top
 

O nas

Pomembno je, da sta naša sistema kakovosti in ravnanja z okoljem integrirana v celovit sistem, ki je močno orodje za uspešno vodenje in poslovanje družbe.
Podjetje MSK d.o.o. smo ustanovili leta 1990. Ukvarjamo se s proizvodnjo embalaže iz valovitega kartona. V teh letih smo več ali manj uspešno premagovati ovire, katere pestijo vsa, predvsem pa mlada podjetja.

Naši številni zadovoljni kupci prihajajo iz vseh panog delovanja kot so:

 • lesna
 • kovinsko predelovalna
 • brusna industrija
 • prehrambno-pekovska
 • slaščičarji
 • cvetličarji
 • vinogradniki
 • in še mnogi drugi, ki so dokaz in pohvala za dosedanje, še bolj pa vzpodbuda za delo v bodoče.

Zahteve trga obvladujemo z lastnim razvojem in kreiranjem oblik embalažnih izdelkov in orodij ter visoko kakovostjo izdelave. Visoka kakovost naših izdelkov, kreativnost v oblikovanju in svetovanju, male serije in kratki roki izdelave so vodila naših aktivnosti. Lasten razvoj in kreiranje embalažnih izdelkov je podprto z računalniško vodenim ploterjem KÖNSBERG.

Proizvodi podjetja MSK d.o.o. in naše blagovne znamke KAPUN® poudarjajo identiteto proizvodov in osebnostni pečat kupca, ekološko naravnanost kupcev, ob tem pa služijo kot transportni pripomoček za enostavnejšo distribucijo izdelkov ali kot končni okras vašim prodajnim in darilnim programom.

Kreativnost, visoka kakovost in inovativnost pri izdelavi naših izdelkov, kratki dobavni roki in naš transport do kupca so vodila in prednosti naših aktivnosti. Proizvodi poudarjajo osebnostni pristop in dajejo identiteto vašim proizvodom ali pa služijo kot zaščita pri transportu vaših izdelkov do končnega kupca. Skupaj z našimi strankami nenehno odkrivamo nove rešitve, katere so smiselne in uporabne predvsem za končnega uporabnika, saj so končni uporabniki naš ključni igralec pri razvoju novih izdelkov. Širok krog stalnih odjemalcev od leta 1990 v izdelavi zagotavlja visoko raven kvalitete naše embalaže.

Imamo izredno širok krog stalnih odjemalcev iz vseh področij gospodarstva, negospodarstva in drobne obrti kar vam zagotavlja vrhunsko kvaliteto naše embalaže.

Za zahtevnejše izdelke, t.i. darilno in dekorativno embalažo in druge izdelke iz valovitega kartona, smo registrirali blagovno znamko Kapun®, s katero zagotavljamo kvaliteto in prepoznavnost.

Nagovor direktorja: ''EMBALAŽA PO MERI ČLOVEKA``

Izdelki iz valovitega kartona in njihova toplota ljudi pomirja in jim odpre srca. Skladnost njihovih linij in oblik odseva v znanju, navadah in tradiciji, ki se v našem podjetju dopolnjujejo že od leta 1990.

Izdelki iz valovitega kartona predstavljajo ljubezen do narave in uporabnikov ter so bistvo našega podjetja. To bistvo želimo deliti s svetom. To nas je navdihovalo od ustanovitve podjetja do danes in nas vodi naprej. Podjetje vztrajno raste, vztraja pa tudi pri svojih načelih in bistvenih vrednotah, kot so naravnost materialov, kreativnost, kvaliteta in spoštovanje zaposlenih in partnerjev.

Srečko KAPUN, direktor

Temeljne vrednote podjetja

Politika vodenja

Politiko in cilje kakovosti ter okoljsko politiko z okoljskimi cilji postavlja vodstvo podjetja v okviru splošne poslovne politike z letnimi poslovnimi načrti.

Politika kakovosti

Politika podjetja MSK d.o.o. je zavezanost k vzdrževanju nivoja kakovosti proizvodov in poslovanja v skladu z zahtevami, potrebami in željami odjemalcev. Zadovoljevanje odjemalcev je prednostna naloga, ki se kaže predvsem v proizvodnji in prodaji proizvodov v želeni kvaliteti, svetovanju odjemalcev, točnih dobavah in čim krajših rokih.

Z odjemalci vzpostavljamo dolgoročen partnerski odnos, tako da skupaj načrtujemo nadaljnje usmeritve. Z izvajanjem stalnih izboljšav proizvodov in procesov sledimo najnovejšim trendom v panogi. Spodbujamo inovativnost vsakega posameznika v podjetju MSK d.o.o. in prisluhnemo spoznanjem odjemalcev. Ključna usmeritev zaposlenih je v osvajanju novih znanj, kar se kaže z intenzivnim izobraževanjem na vseh področjih.

Razvojna politika in strategija družbe do leta 2020 je postati družba, ki bo v vseh pogledih primerljiva s tovrstnimi evropskimi družbami, kar pomeni predvsem višjo produktivnost ob optimalnih stroških in vodenju politike kakovosti poslovanja kot je opredeljeno v poslovniku.

Okoljska politika

Vodstvo podjetja MSK d.o.o. se obvezuje in prevzema popolno odgovornost do obvladovanja svojih vplivov do okolja. Prizadevamo si k nenehnemu izboljševanju našega odnosa do okolja in zmanjševanju negativnih vplivov na okolje ter s tem preprečevanju onesnaževanja.

V podjetju MSK d.o.o. spremljamo in izpolnjujemo okoljevarstvene zakonodajne zahteve ter sprejete okoljevarstvene smernice s področja naše panoge in druge zahteve, na katere smo pristali in so v zvezi z okoljskimi vidiki, ki smo jih prepoznali.

Kot proizvajalec embalaže iz valovitega kartona posvečamo stalno skrb in si nenehno prizadevamo zmanjševati porabo vseh energentov ter ustvariti čim boljši izkoristek osnovnih surovin in materialov. V okviru izvajanja okoljske politike in okvirnih izvedbenih ciljev posvečamo stalno skrb najbolj racionalni rabi naravnih virov. Zmanjševanju vplivov na okolje posvečamo posebno skrb že pri načrtovanju in projektiranju naprav ter postopkov in ne nazadnje pri zaključku življenjskega cikla naših proizvodov. Naša cilj je, da na vseh področjih zagotovimo nenehno zmanjševanje letnih izpustov ogljikovega dioksida in s tem zagotavljamo stabilno ravnovesje podnebja.

Okoljska politika je na voljo vsem poslovnim partnerjem in vsem zainteresiranim strankam. Okoljska politika je posredovana vsem, ki delajo za ali v njenem imenu, skupno s postopki in zahtevami, ki se na njih nanašajo. Pripravljeni smo na dialog z vsemi, ki so kakorkoli zainteresirani za naše poslovanje in odnos do okolja.

Vsi zaposleni v podjetju MSK d.o.o. se zavedamo in razumemo politiko kakovosti in okoljsko politiko, ki je posredovana vsem zaposlenim preko sistema notranjega komuniciranja.

V podjetju MSK d.o.o. se zavezujemo:

 • da bomo tudi v bodoče proizvajalci embalažnih izdelkov iz okolju prijaznega materiala;
 • da bo tudi v bodoče upravljanje z okoljem del načrtov družbe, s ciljem stalnega vzdrževanja minimalnih negativnih vplivov na okolje;
 • da bomo stalno izboljševali delovne pogoje zaposlenih in dosledno izvajali izobraževanje zaposlenih skladno z okoljsko zakonodajo;
 • da bomo tudi v bodoče ob upoštevanju okoljevarstvene zakonodaje v največji možni meri preprečevali onesnaževanje okolja;
 • da bomo tudi v bodoče načrtovali tehnologijo izdelave proizvodov na tak način, da bo obremenjevanje okolja pri njihovi proizvodnji, uporabi in odlaganju po uporabi čim manjše;
 • da bomo stalno izboljševali proizvodni proces s ciljem racionalizacije porabe osnovne surovine in optimiziranja pri tem nastalega tehnološkega izmeta.

Podatki o podjetju

Naziv MSK proizvodnja kartonske embalaže, trgovina in storitve d.o.o.
Krajši naziv MSK d.o.o.
Naslov Kolodvorska cesta 25, 231 Slovenska Bistrica, Slovenija
Davčna številka 69461104
Identifikacijska številka za DDV SI69461104
Matična številka 5375525
Poslovni račun pri NKB Maribor SI56 0443-0000-0167-633
Znesek osnovnega kapitala 161.490,00 EUR
Odgovorna oseba Srečko Kapun, direktor
Telefon – centrala +386 2 844 35 70
Telefon – prodaja +386 2 844 35 74

+386 2 844 35 75

Faks +386 2 818 20 89
E-pošta info@msk.si
Spletna stran www.msk.si
Družba je vpisana pri okrožnem sodišču v Mariboru. Številka registrskega vložka 96/00097